Tumblr Mouse Cursors
Srce sam mu zavela :$

Niko u stvari ne zna šta nam je kada kažemo „ dobro sam”. Kroz samo te dve reči prošlo je dosta naših suza , bola i patnje , krili smo to u sebi . Plašili smo se da nas naši prijatelji ne ostave , baš oni koji su nam odlglumili prijateljstvo…posted 7 hours ago
0 notes / reblog
Sreća se ne mjeri, ona se doživljava. <3


posted 15 hours ago
20 notes / reblog


posted 15 hours ago
15,393 notes / reblog


posted 2 days ago
305 notes / reblog


posted 1 week ago
677 notes / reblog


posted 1 week ago
43 notes / reblog


posted 1 week ago
27 notes / reblog


posted 1 week ago
199 notes / reblog


posted 1 week ago
2 notes / reblog
<3