Tumblr Mouse Cursors
Srce sam mu zavela :$
posted 1 day ago
33,440 notes / reblog
balika-lol:

The Fault In My Diet.


posted 4 days ago
832 notes / reblog
enaradak13:

Upravo :(!?!?


posted 4 days ago
257 notes / reblog


"I nisam više lud da verujem u to, da dobro uvek dobrim vraća se."
Željko Samardžić & Miligram (via mala-vestica)

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via mala-vestica)
posted 1 week ago
148 notes / reblog


posted 1 week ago
484 notes / reblog


Niko u stvari ne zna šta nam je kada kažemo „ dobro sam”. Kroz samo te dve reči prošlo je dosta naših suza , bola i patnje , krili smo to u sebi . Plašili smo se da nas naši prijatelji ne ostave , baš oni koji su nam odlglumili prijateljstvo…posted 3 weeks ago
84 notes / reblog


posted 3 weeks ago
20,099 notes / reblog


posted 4 weeks ago
365 notes / reblog