Tumblr Mouse Cursors
Srce sam mu zavela :$

Niko u stvari ne zna šta nam je kada kažemo „ dobro sam”. Kroz samo te dve reči prošlo je dosta naših suza , bola i patnje , krili smo to u sebi . Plašili smo se da nas naši prijatelji ne ostave , baš oni koji su nam odlglumili prijateljstvo…posted 1 week ago
0 notes / reblog
Sreća se ne mjeri, ona se doživljava. <3


posted 1 week ago
21 notes / reblog


posted 1 week ago
17,220 notes / reblog


posted 1 week ago
354 notes / reblog


posted 2 weeks ago
710 notes / reblog


posted 2 weeks ago
43 notes / reblog


posted 2 weeks ago
27 notes / reblog


posted 2 weeks ago
199 notes / reblog


posted 2 weeks ago
2 notes / reblog
<3